OBIEGI ZAMKNIĘTE
UKŁADY FIZYKOCHEMICZNE

Układy fizykochemiczne umożliwiają podczyszczanie wody technologicznej na drodze procesów koagulacji i flokulacji łącznie z korektą pH umożliwiając ich ponowne wykorzystanie w mniej wymagających aplikacjach jak myjnie samochodowe, myjnie wagonów kolejowych, zakłady przetwórstwa drewna. Metody prowadzenia procesów w zależności od rodzaju zanieczyszczeń, które należy usunąć dobierane są podczas badań laboratoryjnych i procesowych. Głównymi procesami jednostkowymi wykorzystywanymi w tego rodzaju instalacji są flotacja lub sedymentacja.

Procesy flotacji prowadzone są w układach przepływowych z wykorzystaniem flotatorów ciśnieniowych, natomiast procesy wykorzystujące zjawisko sedymentacji prowadzone są akcelatorach. Powstające w procesach osady odwadniane są na prasach komorowych lub membranowych w celu osiągnięcia wysokiego stopnia odwodnienia.

UKŁADY MEMBRANOWE

Układy membranowe stosowane są w instalacjach, gdzie wymagany jest wyższy stopień podczyszczenia zużytej wody technologicznej. Układy membranowe mogą stanowić rozwinięcie układów fizykochemicznych a niektórych rodzajach aplikacji.

Głównymi procesami jednostkowymi wykorzystującymi membrany są ultrafiltracja (UF) i odwrócona osmoza (RO). Wybór odpowiedniej metody dobrany jest do wymagań odnośnie jakościowego składu wody, która musi zostać dostarczona do procesów produkcyjnych.

SEWTECH - INŻYNIERIA INSPIROWANA NATURA