REALIZACJE
Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Poniżej znajdziecie Państwo realizacje z zakresu przemysłowego oczyszczania ścieków oraz zamykania obiegów wody technologicznej. Zrealizowane przez nas dokumentacje opierały się o różne procesy technologiczne takie jak: układy fizykochemiczne, układy membranowe, układy biologiczne tlenowe i beztlenowe oraz produkcja biogazu.

 

2018Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z zakładu utylizacji odpadów pozwięrzęcych dla zakładu SONAC Sp. z o.o. w miejscowości UśniceQ=960m3/d
2017Dokumentacja projektowa budowy zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z częściowym obiegiem zamkniętym z przemysłu celulozowego dla zakładu Jack-Pol Sp. z o.o. w Oławie Q=600m3/d
2017Dokumentacja projektowa budowy fizyko-chemicznego układu podczyszczania wody technologicznej z przemysłu drzewnego w celu zamknięcia obiegu dla zakładu STEICO S.A. w miejscowości Czarna WodaQ=1600m3/d
2017Dokumentacja projektowa budowy awaryjnego układu mechanicznego oczyszczania wody technologicznej z przemysłu drzewnego w celu zamknięcia obiegu dla zakładu STEICO S.A. w miejscowości Czarna WodaQ=2000m3/d
2016Koncepcja technologiczna kierunków przebudowy i modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z przemysły celulozowego dla zakładu VELVET Care Sp. z o.o. w miejscowości KluczeQ=3645m3/d
2016Dokumentacja projektowa budowy zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z przemysłu przetwórstwa warzyw i grzybów dla zakładu KEKBEL-MAX Sp. z o.o. w miejscowości Belęcin Q=300m3/d
2014Dokumentacja projektowa budowy zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z przetwórstwa owoców i warzyw dla zakładu T.B. Fruit Sp. z o.o. S.k. w miejscowości DwikozyQ=1200m3/d
2014Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z przetwórstwa owoców i warzyw dla zakładu Sokpol-Koncentraty Sp. z o.o. w miejscowości ZagłobaQ=2000m3/d
2013Dokumentacja projektowa technologiczna budowy zakładowej oczyszczalni odcieków pochodzących ze składowiska odpadów dla zakładu ZGO S.A. w miejscowości Bielsko-Biała Q=210m3/d
2013Dokumentacja projektowa modernizacji zakładowej oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z piekarni oraz cukierni dla zakładu Oskroba S.A. w miejscowości KołbielQ=80m3/d
SEWTECH - INŻYNIERIA INSPIROWANA NATURA